ბიბლიოგრაფია

ბიბლიოგრაფია

ნებისმიერი აკადემიური ნაშრომის ბოლოს საჭიროა ყველა იმ მასალის სია, რაც ნაშრომის შექმნის პროცესში წაიკითხეთ, თვითონ ნაშრომში გაქვთ ციტირებული ან რაიმე სხვა ფორმით მინიშნებული. ამ ნაწილს ჩვეულებრივ სათაურად აქვს „გამოყენებული ლიტერატურა“, „ბიბლიოგრაფია“ ან „ლიტერატურის სია“. რომელი სათაური შევარჩიო? რა არის ბიბიოგრაფიის შედგენის ძირითადი პრინციპი? რა წესები უნდა დავიცვა? სემინარზე ამ შეკითხვებს გაეცემა პასუხი.