ლიტერატურის მიმოხილვა

ლიტერატურის მიმოხილვა

სემინარზე მიიღებთ პასუხს რამდენიმე მნიშვნელოვან შეკითხვაზე, კერძოდ: რა არის ლიტერატურის მიმოხილვა? რატომ ვწერთ ლიტერატურის მიმოხილვას ანუ რა არის მისი მიზანი და როგორ მივაღწიოთ ამ მიზანს?

სემინარზე განხილული მასალა მოერგება შეკრებილი ჯგუფის პროფილს, რაც გულისხმობს იმას, რომ წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურის მიმოხილვის მახასიათებლები გარკვეული აკადემიური საფეხურისა და სამეცნიერო სფეროს მოთხოვნებისა და თავისებურებების შესაბამისად.