POWERPOINT PRESENTATION

POWERPOINT PRESENTATION

სემინარზე მიიღებთ ინფორმაციას პრეზენტაციისათვის PowerPoint-პროგრამის გამოყენების შესახებ და წარმოგიდგენთ თქვენთვის აუცილებელ მის ყველა ფუნქციას. გაეცნობით ეფექტური სლაიდების, „ჰენდაუთების“ შედგენის მთავარ პრინციპებს და მიიღებთ მათი შექმნის პროცესში შესაძლო პრობლემების დაძლევისათვის პრაქტიკულ რჩევებს. სემინარზე თავად შექმნით საკუთარი პრეზენტაციისა და „ჰენდაუთების“ ნიმუშებს და ივარჯიშებთ ყველა საჭირო მოქმედების შესრულებაზე.