სამეცნიერო წყაროების მოძიება და დახარისხება

სამეცნიერო წყაროების მოძიება და დახარისხება

რა არის და რატომ უნდა მოვიძიოთ სამეცნიერო წყარო? რა სახისა და მნიშვნელობის წყაროები არსებობს? როგორ შევაფასოთ წყაროს შესაბამისობა და სანდოობა? როგორ უნდა ვიმუშაოთ სამეცნიერო წყაროზე?

ამ სახის შეკითხვებზე აუცილებლად მიიღებდით სათანადო პასუხს და საჭირო პრაქტიკულ აქტივობებსაც შემოგთავაზებდათ პედაგოგი. თუმცა საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე კიდევ მასთან დაბრუნება ნამდვილად მხოლოდ უკეთესი გაგების და დამახსოვრების გარანტია იქნება.