ეკა ბარათაშვილი

eka baratashvili

ეკა ბარათაშვილი

განათლების ხელმძღვანელობისა და მართვის მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: eka.baratashvili@iliauni.edu.ge

ეკა აკადემიურ წერას ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და სამართლის სკოლის საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის სტუდენტებს კურსის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები – ფარგლებში. მას აქვს განათლების ხელმძღვანელობისა და მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და ამჟამად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია (განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა).

 

ამავდროულად იგი არის შპს აღმოსავლეთ–დასავლეთ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და პროფესიული განათლების ექსპერტი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში. იგი ქართულ ენას, მართლწერასა და აკადემიურ წერას ასწავლიდა მასკის სასწავლო ცენტრში.