ელისო ოდიკაძე

ელისო ოდიკაძე

ფილოლოგიის დოქტორი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

 საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: elissoo@yahoo.de

ელისო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელია კურსისთვის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები. ასევე, არის პედაგოგების სასერტიფიკატო და სამაგისტრო ნაშრომების გამსწორებელი. ელისო გერმანული ენის მასწავლებელი, მთარგმნელი და თარჯიმანია. არის 5 პუბლიკაციის ავტორი.