დასაქმების ფორუმი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დასაქმების ფორუმის ფარგლებში, 26 ოქტომბერს ჩატარდა ტრენინგი:  ” პირველი ნაბიჯები კარიერულ გზაზე”.
თემატიკა: რეზიუმე, სამოტივაციო წერილი, ინტერვიუ. ტრენინგი აგებული იყო ზღაპრის “რწყილი და ჭიანჭველა” მოტივზე.
ტრენინგს უძღვებოდა აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელი მაკა პატარიძე.