ელისო ოდიკაძე

ფილოლოგიის დოქტორი

აკადემიური წერის მასწავლებელი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელექტრონული ფოსტა: eliso.odikadze.1@iliauni.edu.ge 

 

 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ელისო 2007 წლიდან მოწვეული მასწავლებელია კურსებისათვის „აკადემიური მუშაობის ტექნიკები“, “აკადემიური წერა“   საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე. იგი უნივერსიტეტში აგრეთვე ასწავლიდა გერმანულ ენას  – გერმანული როგორც უცხო ენა, გერმანული პედაგოგებისათვის.

2010 – 2017 წლებში იგი მუშაობდა სამაგისტრო და  პედაგოგების სასერტიფიკაციო ნაშრომების გამსწორებლად, 2005 – 2009   იყო გერმანული ენის ჯგუფის ხელმძღვანელი/გამსწორებელი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრში. 2003-2005  გერმანული ენის DSH – საგამოცდო ჯგუფის წევრი.

იგი რამდენიმე პუბლიკაციის ავტორია ენის ფილოსოფიაში, ლინგვოკულტუროლოგიაში, ენათმეცნიერებასა და გერმანისტიკაში.