Თინათინ თვალჭრელიძე

Თინათინ თვალჭრელიძე

Აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელი

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის დოქტორანტი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ.ფოსტა: tinatin.tvalchrelidze@iliauni.edu.ge

 

Თინათინმა დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა –  ქართული ფილოლოგია.  Ამავე უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის ხარისხი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით. Ამჟამად სწავლობს დოქტორანტურაზე შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სპეციალობით.

2011 წლიდან არის ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა მათემატიკის 199-ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

Არის Ერთიანი ეროვნული გამოცდების შეფასების კომისიის წევრი. 

2016 წლიდან დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია კურსზე  –   აკადემიური მუშაობის ტექნიკები.

შოთა  რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის კვლევით ინსტიტუტში პერიოდულად მუშაობდა  თარჯიმან-კონსულტანტად საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციებზე.

მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში და გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ასევე საერთაშორისო რეიტინგულ ჟურნალებში.