მაგდა ასათიანი

მაგდა ასათიანი

აკადემიური წერის ცენტრის მოწვეული პედაგოგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის დოქტორანტი

ექიმი-გატსროენტეროლოგი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელექტრონული ფოსტა:  magda.asatiani.1@iliauni.edu.ge

 

მაგდა 2014 წლიდან ასწავლის აკადემიური მუშაობის ტექნიკების კურსს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საფეხურზე (მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი, სამართლის სკოლა), 2017 წლიდან კი აკადემიურ წერას სამაგისტრო საფეხურზე.

2012 წლიდან იგი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის დოქტორანტი და ხელმძღავნელობს ამავე სკოლის მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომებს.

2012 წელს მიიღო ექიმგასტროენტეროლოგის ლიცენზია, ხოლო 2015 წლიდან მუშაობს პრაქტიკოს ექიმად.

მაგდა მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში. გამოქვეყნებული აქვს აკადემიური სტატიები საუნივერსიტეტო და საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში.