მაია ჩივაძე

განათლების ადმინისტრირების  მაგისტრი

აკადემიური მუშაობის ტექნიკების კურსის მოწვეული ლექტორი

ინგლისური ენის კურსის მოწვეული ლექტორი  და PTE General-ის გამომცდელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტაmaia_chivadze@iliauni.edu.ge

 

 

მაიამ განათლების ადმინისტრირების  მაგისტრის წოდება მოიპოვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად.

Ამავე უნივერსიტეტში 2011 წლიდან მაია ასწავლიდა სხვადასხვა კურსებს, როგორებიცაა: ინფორმაციული წიგნიერება, კომპიუტერის საბაზისო კურსი, კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები. 

Ამჟამად მაია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორია პროგრამისთვის აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

გარდა ამისა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისური ენის მოწვეული პედაგოგი და ინგლისურ ენაში საკვალიფიკაციო საერთაშორისო გამოცდის PTE General – გამომცდელია