მეორე სემინარი

აკადემიური წერის ცენტრის სემინარების ციკლის ფარგლებში გთავაზობთ მეორე სემინარს თემაზე: “ტექსტური დოკუმენტის ტექნიკურად გამართვის ხერხები აკადემიური სტილის შესაბამისად”.
შეხვედრის დრო: ორშაბათი, 26 აპრილი, 21:00 სთ.
შეხვედრის ბმული: https://us02web.zoom.us/j/85463549453
ლექტორი: ლალი კახიძე
დასწრება თავისუფალია.
გელით.