მეორე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრი გიწვევთ მეორე სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაზე –  “აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის თავისებურებები: პრობლემები და გამოწვევები”.

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა.

თარიღი: 30 ივნისი, 10:00 საათი
მისამართი: გ. წერეთლის ქ. N3 , ავსტრიული კულტურის ცენტრი, ოთახი S 507.