მორიგი სემინარები

შაბათს, 25 ნოემბერს, აკადემიური წერის ცენტრი გთავაზობთ შემდეგ სემინარებს:

 

  1. ფუნქციური წერა 2: განცხადებისახსნაგანმარტებითი მოხსენებითი ბარათის შედგენის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები“. 

სემინარს ჩაატარებს: ლევან გოგოხია

სემინარი ჩატარდება: 25 ნოემბერსშაბათს, 15:00 საათზე. აუდიტორია D 301.

 

2. “პრეზენტაციის მომზადება და ჩატარება: სლაიდ-შოუს მომზადება Microsoft Office Power Pointის გამოყენებით”

სემინარს ჩაატარებს: ქეთევან არევაძე

სემინარი ჩატარდება: 25 ნოემბერსშაბათს, 15:00  საათზე. აუდიტორია G 208.