ნინო დონაძე

ნინო დონაძე

ლინგვისტიკის მაგისტრი

აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტა:  nino.donadze.1@iliauni.edu.ge

 

Ნინომ 2016 წელს მიიღო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტიკის მაგისტრის ხარისხი. 2013 წელს კი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრი გახდა (დამატებითი სპეციალობა – ისტორია).  

ნინო ასწავლის აკადემიური მუშაობის ტექნიკების კურსს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო საფეხურზე (მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი). იგი აგრეთვე ასწავლის ქართულს, როგორც მეორე ენას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელ კურსზე.

2016 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტის ასისტენტ მკვლევარი.