ნინო ედიბერიძე

ნინო ედიბერიძე

განათლების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი, განათლების ადმინისტრირების  მაგისტრი

აკადემიური წერის ცენტრის მოწვეული ლექტორი

ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ-ფოსტა: nino.ediberidze.1@iliauni.edu.ge

ნინო ედიბერიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტია. მას მიღებული აქვს განათლების ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ნინო 2019 წლიდან დღემდე აკადემიური წერის ცენტრში ასწავლის კურსს –  აკადემიური მუშაობის ტექნიკები. 2020 წლის იანვრიდან არის  ხარისხის უზრუნველყოფის სპეცილისტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2015 წლიდან 2019 წლამდე მუშაობდა სასწავლო პროგრამების კოორდინატორად ამავე ფაკულტეტზე. 2014 წელს მუშაობდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში მონიტორინგის სპეციალისტად. 

ნინო ბევრჯერ იყო Erasmus+ სტიპენდიანტი (ადმინისტრაციული პერსონალის გრანტის ფარგლებში), რომლის საფუძველზეც მონაწილეობდა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში შემდეგ უნივერსიტეტებში: Uppsala University (შვედეთი), Friedrich Schiller University Jena (გერმანია), University of Turku (ფინეთი), Paul Valery University, Montpellier III (საფრანგეთი), University Paris Diderot (საფრანგეთი).