ქეთევან არევაძე

ქეთევან არევაძე 

ინფორმატიკის და მართვის სისტემების დოქტორანტი

აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტა: keteva.arevadze.3@mail.iliauni.edu.ge

 

ქეთევანი აკადემიური წერის ცენტრის გუნდს შემოუერთდა 2015 წლიდან.  ის Აკადემიური მუშაობის ტექნიკების მოწვეული ლექტორია საბაკალავრო  და სამაგისტრო საფეხურზე. სწავლების გამოცდილება აქვს 2011 წლიდანდა Სხვადასხვა სალექციო კურსს კითხულობდა საქართველოში წამყვან უნივერსიტეტებში. Მიღებული აქვს ინფორმაციის მენეჯმენტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. Ამჟამად არის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრმის დამამთავრებელი კურსის დოქტორანტი. 2012 წელს სტაჟირების პროგრამით იმყოფებოდა პარმის (იტალია) უნივერსიტეტში. Არის რამდენიმე სტატიის ავტორი: პროცესორიენტირებული ცოდნის მენეჯმენტის მოდელები;  საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში; ცოდნის მენეჯმენტი კორპორაციულ სისტემებში. 

მონაწილეობა აქვს მიღებული სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომებისა და სწავლებაში  ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების შესახებ ჩატარებულ ტრენინგებში. 2019 წელს მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში:  ინფორმაციული საზოგადოება და ტექნოლოგიების გაძლიერება სწავლების პროცესში. 

ინტერესების სფერო: უმაღლესი განათლების პოლიტიკა, განათლების ხარისხის მართვა და  ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება განათლებაში.