სემინარი – International Day of Action Against Contract Cheating

2020 წლის 21 ოქტომბერს, აკადემიური კეთილსინდისიერების საერთაშორისო ცენტრი მართავს სემინარს – International Day of Action Against Contract Cheating.
2020 წლის აღსანიშნავად, სემინარი ჩატარდება უწყვეტად, 20 საათის განმავლობაში. მსოფლიოს მასშტაბით მომხსენებებს წამროადგენენ სხვადასხვა ქვეყნიდან.
აღნიშნულ სემინარზე მონაწილეობას მიიღებენ ილიას სახლემწიფო უნივერისტეტის აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორი, პროფესორი – მაია როგავა და ამავე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე – გიგა ხოსიტაშვილი. მათი მოხსენების თემაა – Changing the Culture of Academic Integrity in Georgia – Case of Ilia State University.
ღონისძიება უწყვეტად გადაიცემა როგორც პროგრამაში Zoom, ასევე ცენტრის Youtube გვერდზე.
დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.