თათია გიგანი

თათია გიგანი

ფილოლოგიის დოქტორი. 

აკადემიური წერის მასწავლებელი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტა tatia.gigani@iliauni.edu.ge

 

თათია 2018 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული მასწავლებელის პოზიციაზე და აკადემიური წერის ცენტრში ასწავლის კურსს – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები. 2010 წელს მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.  2011 წლიდან აქვს პედაგოგიური გამოცდილება. 

2018-19 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კითხულობდა კურსს  უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია. მინიჭებული აქვს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი (ქართული ენა და ლიტერატურა). 2011 წლიდან მოღვაწეობს კერძო სკოლა „ივერონში“. ხელმძღვანელობდა  ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრას. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები. დღემდე მუშაობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში .