პრეზენტაციის ფორმები და სახეობები

პრეზენტაციის ფორმები და სახეობები

სემინარზე წარმოგიდგენთ სამეცნიერო ნაშრომის საჯარო პრეზენტაციის ფორმებს (მინიპრეზენტაცია, პლენარული სიტყვა, სასტენდო პრეზენტაცია, ნაშრომის დაცვა) და კითხვა-პასუხის ეტაპს, ამ პროცესების ტექნიკურ და ენობრივ თავისებურებებს. პრაქტიკული სავარჯიშოების გამოყენებით გაეცნობით საუკეთესო სლაიდების შექმნის წესებს, „ჰენდაუთების“ ფორმატს, მახასიათებლებს და მიიღებთ მრავალრიცხოვან რჩევას, თუ როგორ გააკეთოთ ეფექტური პრეზენტაცია.