მაია ჩივაძე

მაია ჩივაძე

განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი, ინგლისური ენის პედაგოგი და PTE General-ის გამომცდელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: maia_chivadze@iliauni.edu.ge

მაიამ მოიპოვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების მაგისტრის წოდება. ამავე დროს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგია პროგრამისთვის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები.

ამასთან, მაია არის ინგლისური ენის პედაგოგი და ინგლისურ ენაში საკვალიფიკაციო საერთაშორისო გამოცდის – PTE General – გამომცდელი.