მაკა ნოზაძე

მაკა ნოზაძე

ლიტერატურის შედარებითი კვლევების მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: maka.nozadze.2@iliauni.edu.ge

მაკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგია პროგრამებისთვის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები და შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (პროფესორის ასისტენტი); იგი აგრეთვე ასწავლის ქართულს, როგორც მეორე ენას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელ კურსზე.

მაკა ქართული ენისა და ლიტერატურის სერტიფიცირებული პედაგოგია (7-12 კლასები).