მანანა ყანდაშვილი

მანანა ყანდაშვილი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: manana.kandashvili.1@iliauni.edu.ge

მანანა 2016 წლიდან აკადემიურ წერას ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის სტუდენტებს კურსის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები – ფარგლებში.

მან დაასრულა მაგისტრატურა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მოიპოვა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ამჟამად, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია მოლეკულური ნეირობიოლოგიის მიმართულებით  და ასევე 2016 წლიდან მუშაობს ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტში მკვლევარის პოზიციაზე.