ნანა მრევლიშვილი

ნანა მრევლიშვილი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: nana.mrevlishvili@gmail.com

 

ნანა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგია პროგრამისთვის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები. ამავდროულად, იგი არის საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.

ნანა მონაწილეობს ადგილობრივსა და საერთაშორისო კონფერენციებში; არის 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და რამდენიმე საგრანტო პროექტის ჯგუფის წევრი.