არგუმენტი

არგუმენტი, მისი სახეობები, ჩამოყალიბების ხერხები – ეს საკითხები იქნება ჩვენი სემინარის ძირითადი თემა. სემინარის მსვლელობისას გაიგებთ, როგორია არგუმენტის სტრუქტურა და რას გულისხმობს თანმიმდევრული, ლოგიკური მსჯელობა და, აგრეთვე, მოგეცემათ საშუალება, სხვადასხვა ტიპის ტექსტებზე მუშაობის შედეგად თავად შექმნათ არგუმენტი.