ინფორმაციის მოძიების ხერხები და საშუალებები

ეს რთული და შრომატევადი პროცესი თქვენ უკვე დაწყებული გაქვთ, თუ ეხლა უნდა შეუდგეთ ამ ძალიან საინტერესო მოგზაურობას? ნებისმიერი პასუხის შემთხვევაში, სემინარი სასარგებლო უნდა იყოს, რადგან შემოგთავაზებთ  გზებს დღევანდელ დღეს არსებულ ზღვა ინფორმაციაში იპოვნოთ ის, რაც დაგეხმარებათ თქვენს ნაშრომზე მუშაობისას, ის რაც გაამყარებს თქვენს არგუმენტს ან ახალი იდეების ძიების სტიმულს მოგცემთ.

სემინარზე აგრეთვე შექმნით კონსპექტ- ბარათებს თქვენს მიერ მოძიებული მასალის მიხედვით.