სათაური

უკვე დაასრულეთ თქვენს ინდივიდუალურ ნაშრომზე ან მის შესავალ ნაწილზე მუშაობა? დროა დაიწყოთ თქვენი სამუშაო სათაურის სრულყოფის პროცესი. როგორ შევქმნათ სათაური აკადემიური ნაშრომისთვის? რამდენად კონკრეტული უნდა იყოს იგი და რა კითხვებზე პასუხებს უნდა შეიცავდეს სწორად ფორმულირებული და ჩამოყალიბებული სათაური?

ამ საკითხებს განვიხილავთ აღნიშნულ სემინარზე და მოგეცემათ საშუალება, პრაქტიკულად შექმნათ აკადემიური ნაშრომის შესაბამისი სათაური.