სოფიო სახვაძე

სოფიო სახვაძე

აკადემიური წერის მასწავლებელი, საბიბლიოთეკო მომსახურების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი, გერმანული და ინგლისური ენების მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: sophio_sakhvadze@iliauni.edu.ge

სოფიო ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტის დოქტორანტია. ფლობს სერტიფიკატს (DaF-Zertifikat, გერმანისტიკის ფაკულტეტი (DaF – გერმანული, როგორც უცხო ენა) – Martin Luther Universität Halle-Wittenberg (გერმანია)) და გერმანულსა და ინგლისურ ენებს. ასევე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლის საგანს – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები.

სოფიო, ამავე დროს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტია.