თამთა ნადირაშვილი

tamta nadirashvili

თამთა ნადირაშვილი

განათლების აკადემიური დოქტორი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: tamta_nadirashvili@iliauni.edu.ge

თამთა აკადემიურ წერას ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და სამართლის სკოლის საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის სტუდენტებს კურსის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები – ფარგლებში. იგი იყო აკადემიური წერისა და ინგლისური ენის მასწავლებელი (ასისტენტ-პროფესორი) ამერიკულ ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში, არის ბრიტანეთის საბჭოსა და საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის (ETAG) ერთობლივი პროექტის – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება – ტრენერი (თემატიკა: Process writing). იგი განათლების აკადემიური დოქტორია.