თინათინ ქავთარაძე

თინათინ ქავთარაძე

შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 ელფოსტა: tiko_qavtaradze@yahoo.com

თინა არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაკალავრი და ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრი შუა საუკუნეების კვლევებში (თემა: „რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების რეფორმატორული მნიშვნელობა“).

იგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელია 2014 წლიდან. ასწავლის საგანს – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები და საუნივერსიტეტო კურსს – შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში.