თინათინ საბაური

tinatin sabauri

თინათინ საბაური

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების დოქტორანტი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: tinatinsabauri@yahoo.de

თინა აკადემიურ წერას ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის სტუდენტებს კურსის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები – ფარგლებში; ამავდროულად კი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით.

თინა, აგრეთვე, არის გერმანული ენის თარჯიმანი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის (ინკლუზიური განათლების) ტრენერი. მუშაობს რუსთავის N21 საჯარო სკოლაში აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეთა ინტეგრირებული კლასის სპეციალურ პედაგოგად.