თინათინ თურქია

თინათინ თურქია

თინათინ თურქია

ფილოლოგიის დოქტორი, აკადემიური წერის მასწავლებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ ფოსტა: tikot8@yahoo.com

თინათინი აკადემიურ წერას ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის სტუდენტებს კურსის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები – ფარგლებში. 2013 წელს მიენიჭა ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თემაზე: ,,ადამიანის საცხოვრისის ამსახველი ლექსიკის პრაგმატიკული ანალიზი”. ფლობს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი საქმის ბაკალავრის ხარისხს ინგლისური და ნიდერლანდური ენების განხრით.

2007 წლიდან თანამშრომლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი) და ასწავლის სხვადასხვა საგანს, თუმცა, უმთავრეს მიმართულებას აკადემიური წერის განხრა წარმოადგენს.

თინათინი არის 40-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მათი უმრავლესობა გამოქვეყნებულია საქართველოსა და უცხოეთის რეიტინგულ კრებულებსა და სამეცნიერო კონფერენციების მასალებში.