ცირა კილანავა

 

 

 

ცირა კილანავა

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიური წერის მასწავლებელი, ქართული ენისა და ლიტერატურის ტრენერი (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი)

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: kilanava@gmail.com

ცირა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია კურსებზე: აკადემიური წერა (სამაგისტრო საფეხური), აკადემიური მუშაობის ტექნიკები (საბაკალავრო საფეხური).

 ცირას ინტერესის სფეროებია: მხატვრული ლიტერატურის ნაციონალური დისკურსი, იმაგოლოგია, მეხსიერების ლიტერატურული მოდელების კვლევა.

მიმდინარე პროექტი: სივრცის იმაგოლოგია ქართულ ლიტერატურაში (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების ინდივიდუალური გრანტი).