ვაკანსია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და ბიზნესის სკოლის მიერ აკადემიური წერის ცენტრისთვის აკადემიური წერის მასწავლებლის (საბაკალავრო საფეხურისთვის) 15 თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება სრულად იხ. მიმაგრებულ დოკუმენტში>>

კონკურსანტის შესავსები ანკეტა იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.>>