Ნინო გოგლიჩიძე

Ნინო გოგლიჩიძე

განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი

აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა: nino.goglichidze@iliauni.edu.ge 

 

ნინო აკადემიური წერის ცენტრის გუნდს შემოუერთდა 2016 წლიდან და დღემდე მოწვეული ლექტორია საბაკალავრო (განათლების, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტზე) საფეხურზე. კითხულობდა კურსებს საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; ინფორმაციის მმართველობა. ასევე კითხულობდა საბაზისო კვლევის მეთოდების კურსს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

მიღებული აქვს მონაწილეობა სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომებისა და სწავლებაში  ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების შესახებ ჩატარებულ ტრენინგებში. კოორდინირებას უწევდა რამდენიმე საგანმანათლებლო პროექტს.  

ინტერესების სფერო: ზოგადი და უმაღლესი განათლების პოლიტიკა, განათლების ხარისხის მართვა, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა განათლებაში, ინოვაციები საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში, ინფორმაციის მართვის პოლიტიკა.