ლალი კახიძე

ლალი კახიძე

Ციფრული ჰუმანიტარიის Დოქტორანტი; ინფორმაციის მენეჯმენტის მაგისტრი; აკადემიური წერის ცენტრის მოწვეული ლექტორი;

საბიბლიოთეკო ფონდების მენეჯმენტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; Ასისტენტი Აკადემიური წერის ცენტრში;

Მოწვეული ლექტორი კავკასიის უნივერსიტეტში

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა: lali_kakhidze@iliauni.edu.ge

 

ლალი აკადემიური წერის ცენტრის დაარსებიდან (2014) დღემდე მოწვეული ლექტორია საბაკალავრო (განათლების, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი) და სამაგისტრო (მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი) საფეხურის კურსებზე: აკადემიური მუშაობის ტექნიკები და აკადემიური წერა. 2011-2014 წლებში იგი ასევე კითხულობდა  ზოგადი მოდულის საბაკალავრო კურსებს: ინფორმაციული წიგნიერება, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, კომუნიკაციის, პრეზენტაციის და დისკუსიის ტექნიკები.

ასევე მოწვეული ლექტორია კავკასიის ბიზნეს სკოლაში კურსზე საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

ლალი ბევრჯერ იყო Erasmus-ის, Tempus-ის, DAAD-ის და გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდიანტი (სტუდენტური, ადმინისტრაციული, აკადემიური, კვლევითი გრანტების ფარგლებში), რომლის საფუძველზეც მონაწილეობას იღებდა გაცვლით პროგრამებში (მაგალითად, UPEC (Paris-Est Créteil University) (საფრანგეთი), Mary Immaculate College (ირლანდია), Eberhard Karls University of Tübingen (გერმანია), Fachhochschule Burgenland (ავსტრია), University of Tuscia (იტალია), Middlesex University London, (დიდი ბრიტანეთი),  Universität Jena, (გერმანია), ასევე ბიბერახის ბიბლიოთეკაში (Stadtbücherei Biberach, გერმანია). მონაწილეობა აქვს მიღებული სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან დაკავშირებულ ტრენინგებში („Learner Centered Teaching“; „სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები“), ტრენერების ტრენინგში, ასევე საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით გამართულ ვორკშოპში, ციფრული ჰუმანიტარიის თანამედროვე გამოწვევებთან დაკავშირებულ ტრენინგში, საზაფხულო სკოლაში “People in the Digital Age” და ა.შ. ის რამდენიმე პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობს გერმანიის უნივერსიტეტებთან.

2019 წელს ლალი მუშაობდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, საგანმანათლებლო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის (EMIS) პროექტში, ელექტრონული ბიბლიოთეკის – www.el.ge შექმნაზე. იგი ასევე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საინფორმაციო ცენტრის ყოფილი თანამშრომელია.

ლალის ინტერესის სფეროებია ინფორმაციის მენეჯმენტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ელექტრონული სწავლება, ციფრული ბიბლიოთეკები და ციფრული ჰუმანიტარია.