ლევან გოგოხია

ლევან გოგოხია

საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი

აკადემიური წერის მასწავლებელი 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ.ფოსტა: levan.gogokhia@iliauni.edu.ge

 

ლევანი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელია პროგრამისათვის – აკადემიური მუშაობის ტექნიკები. აკადემიურ წერას ასწავლის: სამართლის, ბიზნესის, მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტების საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის სტუდენტებს.

აკადემიური წერის ცენტრში იგი ასევე კითხულობს სემინარს თემაზე –  „ ფუნქციური წერა“.

ის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრია. აკადემიური ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში დაიცვა (თემა:  „აქციონერთა უფლებების დაცვა შერწყმა/შესყიდვის დროს“).

ლევანი  ასევე არის არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოებრივი ცნობიერების განვითარების ინსტიტუტის“ დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. Ასევე ხელმძღავენელობს სასწავლო ცენტრს “ინტერაქტიული განათლების აკადემია”.

2015 წლიდან  კითხულობს საჯარო ლექციებს  სამართლებრივ თემებზე,  მათ შორის „გავრცელებული დანაშაულები – საერთაშორისო პრაქტიკა“. ასევე ატარებს ტრეინინგებს – „ბიზნეს კომუნიკაციის“ მიმართულებით.

ლევანის ინტერესის სფეროა – განათლების მენეჯმენტი, შრომითი უფლებები, სამართლებრივი პრეცედენტები და  კორპორატიული მართვა.