თინათინ სახელაშვილი

 

თინათინ სახელაშვილი

აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუკლტეტის, კლასიკური ფილოლოგიის-დოქტორანტი

კულტუროლოგიის მაგისტრი

Საკონტაქტო ინფორმაცია:

tinatin.sakhelashvili@iliauni.edu.ge

 

2017 წლიდან არის ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი. აგრეთვე ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი. Რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე და პუბლიკაციის ავტორი. შოთა  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტების მონაწილე.

მისი ინტერესის სფეროა – ლიტერატურათმცოდნეობა, კლასიკური ენები (ბერძნული და ლათინური), ანტიკური ლიტერატურა.