თინათინ თურქია

თინათინ თურქია

ფილოლოგიის დოქტორი

აკადემიური წერის მასწავლებელი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტაtikot8@yahoo.com

 

თიკო აკადემიურ წერას ასწავლის საბაკალავრო საფეხურის პირველი კურსის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და ბიზნესის სკოლის სტუდენტებს აკადემიური მუშაობის ტექნიკები კურსის ფარგლებში. მას აქვს ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, რომელიც 2013 წელს მიენიჭა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მან დაიცვა ნაშრომი თემაზე: ,,ადამიანის საცხოვრისის ამსახველი ლექსიკის პრაგმატიკული ანალიზი.  იგი აგრეთვე ფლობს  ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი საქმის ბაკალავრის ხარისხი, ინგლისური და ნიდერლანდური ენების განხრით.

2007 წილიდან აქვს პედაგოგიური გამოცდილება და თანამშრომლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ევროპის სასწავლო უივერსიტეტი). ასწავლის სხვადასვხა საგანს, მაგრამ უმთავრეს მიმართულებას აკადემიური წერის განხრა  წარმოადგენს.

თიკო არის 40-მდე სამცნიერო ნაშრომის ავტორი. მათი უმრავლესობა გამოქვეყნებულია საქართველოსა და უცხოეთის რეიტინგულ კრებულებსა და სამეცნიერო კონფერენციების მასალებში.