ცირა კილანავა

ცირა კილანავა

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური წერის მასწავლებელი

ქართული ენისა და ლიტერატურის ტრენერი (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი)

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ. ფოსტაkilanava@gmail.com

 

 

ცირა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია კურსებისთვის: აკადემიური წერა (სამაგისტრო საფეხური), აკადემიური მუშაობის ტექნიკები (საბაკალავრო საფეხური)

პროფესიული ინტერესების სფერო: მხატვრული ლიტერატურის ნაციონალური დისკურსი, იმაგოლოგია, მეხსიერების ლიტერატურული მოდელების კვლევა.

მიმდინარე პროექტი: სივრცის იმაგოლოგია ქართულ ლიტერატურაში (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების ინდივიდუალური გრანტი).