კონსპექტბარათი

კონსპექტის თუ ჩანაწერის ბევრი სახეობა არსებობს აკადემიურ სივრცეში. ჩვენს სემინარზე ისწავლით, როგორ და რა მიზნით შექმნათ კონსპექტბარათი. აგრეთვე, მოგეცემათ საშუალება, დაათვალიეროთ კონსპექტბარათების სხვადასხვა ნიმუში და კონკრეტული ტექსტების გამოყენებით თავად შეადგინოთ ინდივიდუალური ჩანაწერი.