აკადემიური წერის პედაგოგთა ტრენინგი

2018 წლის 7-15 ივლისს აკადემიურის წერის ცენტრი აწყობს აკადემიური წერის პედაგოგთა ყოველწლიურ ტრენინგს.

სემინარებს/ვორქშოფებს ჩაატარებენ ლევან ცაგარელი, მაია როგავა და გიგა ხოსიტაშვილი.