საჯარო ლექცია/სემინარი

აკადემიური წერის ცენტრი გთავაზობთ საჯარო ლექცია/სემინარს აკადემიური მუშაობის ტექნიკების კურსის ყველა დაინტერესებულ სტუდენტს. ლექცია ჩატარდება 31 მაისსოთხშაბათს, 14:00 საათზეაუდიტორია A304. თემატიკა სათაურის ფორმულირებათემის დაკონკრეტებარა პრობლემებს ვაწყდებით მუშობისას?” ლექცია/სემინარს ჩაატარებს თინათინ ქავთარაძე.  შეხვედრის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება მისგან პირადი კონსულტაციების მიღებაც.