ტრენინგი პედაგოგებისთვის

მიმდინარე წლის სექტემბერში აკადემიური წერის ცენტრის პედაგოგებისთვის ჩატარდება ტრენინგი უწყვეტი პროფესიული განვითარების კუთხით: “აკადემიური უნარების სწავლების თანამედროვე მეთოდები”. ტრენინგს ჩაატარებს პროფესიონალი ბრიტანელი ტრენერი.  დამსწრე პედაგოგები სამ სემინარზე იმუშავებენ საუნივერსიტეტო სწავლების იმ ასპექტებზე, რაც მათ დაეხმარებათ უფრო ეფექტურად დაგეგმონ და განახორციელონ სასწავლო პროცესი.